หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การชงเครื่องดื่มร้อน และเย็น 18 9 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 30 17 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ