หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 19 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 9 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 การปูกระเบื้อง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ