ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 
  หมวดหมู่กระดานสนทนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เรื่องสาขาอาชีพ เรื่องศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรรงาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน รับรองมาตรฐาน
2 กระทู้
3 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
29 เมษายน 2558

โดย sudarutmung
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
สอบถามเกี่ยวกับฝึกอบรม
32 กระทู้
8 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
16 พฤษภาคม 2560

โดย tanit paitunja
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่องประเมินเงินสมทบ เรื่องการรับรองหลักสูตร เรื่องกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 กระทู้
0 ตอบ
ยังไม่มีกระทู้ล่าสุด
เรื่องทั่วไป
13 กระทู้
1 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
9 ธันวาคม 2557

โดย ปรีดา
กระดานสนทนาศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 กระทู้
0 ตอบ
ยังไม่มีกระทู้ล่าสุด
เรื่องทั่วไป
ทั่วไป
4 กระทู้
0 ตอบ
ยังไม่มีกระทู้ล่าสุด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
0 กระทู้
0 ตอบ
ยังไม่มีกระทู้ล่าสุด
การลาประเภทต่างๆ
ลาป่วย/ลากิจ/ลาอุปสมบท/ลาคลอดบุตร/ลาพักผ่อน/ลาไปต่างประเทศ ฯลฯ
0 กระทู้
0 ตอบ
ยังไม่มีกระทู้ล่าสุด