ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

Green Job จำนวนดาวน์โหลด
การใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV
215
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32
2293
การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
331
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิขย์ขนาดเล็ก
267
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์
535
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเชื้อเพลิง CNG สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
153
การจัดการด้านความปลอดภัย
379
ช่างปฏิบัติการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
170
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
367
การผูกพับผ้า
561

รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,033,988 คน