ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (60 ชั่วโมงขึ้นไป) จำนวนดาวน์โหลด
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
24
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
16
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 2
18
เมคคาทรอนิกส์ ระดับ 1
60

รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,168,247 คน