ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
36
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม
39
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบ RFID
29
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม
19
การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
22
การเขียนแบบงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
31
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำไฟฟ้า
18
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
22
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
25
การประยุกต์ใช้ระบบโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
20
การประยุกต์ใช้งาน smart relay เพื่อควบคุมมอเตอร์
24
การประยุกต์ใช้งาน Profinet ในงานอุตสาหกรรม
18
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
37
การประยุกต์ใช้งาน Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม
19
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
27
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 2
17
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 1
23
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์
17
AS-I ในงานอุตสาหกรรม
17
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
14
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
26
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
19
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
33

รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,168,247 คน