ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
70
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม
66
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบ RFID
53
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม
38
การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
35
การเขียนแบบงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
45
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำไฟฟ้า
32
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
37
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
47
การประยุกต์ใช้ระบบโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
31
การประยุกต์ใช้งาน smart relay เพื่อควบคุมมอเตอร์
71
การประยุกต์ใช้งาน Profinet ในงานอุตสาหกรรม
34
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
59
การประยุกต์ใช้งาน Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม
31
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
44
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 2
31
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 1
47
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์
28
AS-I ในงานอุตสาหกรรม
28
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
30
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
36
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
38
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
57

รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,212,643 คน