ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
116
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม
92
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบ RFID
65
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม
57
การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
50
การเขียนแบบงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
69
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำไฟฟ้า
44
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
52
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
74
การประยุกต์ใช้ระบบโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
47
การประยุกต์ใช้งาน smart relay เพื่อควบคุมมอเตอร์
101
การประยุกต์ใช้งาน Profinet ในงานอุตสาหกรรม
46
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
78
การประยุกต์ใช้งาน Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม
43
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
58
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 2
54
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 1
71
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์
46
AS-I ในงานอุตสาหกรรม
42
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
40
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
54
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
50
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
77

รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,262,405 คน