ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
47
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
78
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
79
การตรวจสอบสัญญาณฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
57
การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
58
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ VSD (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
128
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
54
การควบคุมเครื่องจักรด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
53
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
104
การออกแบบสมองกลฝังตัวฯ (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
87
การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
53
การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
57

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,262,400 คน