ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวรายได้ดี (30 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
TO-ผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
61
TO-ผู้จัดการแผนกบัตรโดยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
44
TO-ผู้จัดการแผนกนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
56
TO-ผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
78
TO-ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
55
TA-พนักงานที่ปรึกษาอาวุโสการนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
37
TA-พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
45
TA-ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
46
TA-ผู้จัดการทั่วไป (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
55
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกห้องพัก (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
43
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
50
ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
65
ตำแหน่งพนักงานซักรีด (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
40
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
47
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซักรีด (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
36
Butcher (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
46
Baker (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
58
Commis Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
38
Chef de Partie (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
42
Commis Pastry (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
40
Demi Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
69
Executive Chef (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
86
พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy) (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
35
พนักงานรับโทรศัพท์ (telephone operator) (ยกระดับ 30 ชั่วโมง)
44

รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 32 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,262,398 คน