ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

กลุ่มหลักสูตร
สาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง)
สาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง)
สาขาหุ่นยนต์ และ AI (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
สาขาเทคโนโลยีการผลิต (18 ชั่วโมง)
สาขาเทคโนโลยีการผลิต (30 ชั่วโมง)
สาขาเทคโนโลยีการผลิต (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
สาขาแมคคาทรอนิกส์ (30 ชั่วโมง)
สาขาแมคคาทรอนิกส์ (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
สาขาดิจิตอล (18 ชั่วโมง)
สาขาดิจิตอล (30 ชั่วโมง)
สาขาการท่องเที่ยวรายได้ดี (30 ชั่วโมง)
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,135,860 คน