ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรการฝึกรองรับอาเซียน


 

หลักสูตรการฝึกทักษะสีเขียว (Green Job) จำนวนดาวน์โหลด
ช่างปฏิบัติการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
3
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเชื้อเพลิง CNG สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
4
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์
17
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
19
การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
26
การใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานก๊าซ NGV
7
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
12
การจัดการด้านความปลอดภัย
44
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32
9

รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,116,662 คน