ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรการฝึกรองรับอาเซียน


 

4.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน
315
การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ
701
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เตรียมเข้าทำงาน)
1514
สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ2 (เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
680
สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ1 (เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
1297
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ3
562
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ2
771
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
2182

รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,013 คน