ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรการฝึกรองรับอาเซียน


 

4.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน
580
การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ
884
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เตรียมเข้าทำงาน)
1899
สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ2 (เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
866
สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ1 (เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
1768
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ3
999
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ2
1828
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
3010

รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,186 คน