ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรการฝึกรองรับอาเซียน


 

กลุ่มหลักสูตร
กลุ่มโลจิสติกส์ (LG) (36 หลักสูตร)
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (AR) (34 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP) (98 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) (25 หลักสูตร)
กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (AF) (20 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีงานเชื่อม (WT) (71 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE) (97 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ (AM) (80 หลักสูตร)
กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร)
กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ (FT) (64 หลักสูตร)
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS) (200 หลักสูตร)
ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกคนพิการตามมาตรา 35
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
รายชื่อวิทยากรสาขาต่างๆ
หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (TO)
หลักสูตรการฝึกทักษะสีเขียว (Green Job)
7.สาขาอาชีพภาคบริการ
6.สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม
5.สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
4.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
3.สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
2.สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,405,665 คน