หน้าแรก > ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสถิติ
 

ข้อมูลสถิติ

ชื่อ ข้อมูลสถิติ: แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)
รายละเอียด ::

แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง) 

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ ::
ไฟล์แนบ ::832_File_itcenter_actionplan_2559_09062559162233_.pdf ดาวน์โหลด
กลับ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,116,642 คน