ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลาง
2
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
กระบวนการหลัก จำนวนดาวน์โหลด
การพัฒนาแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพรบ 2545
6315
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การพัฒนานวัตกรรมของกรมพัฒนาฝีมืแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
องค์ความรู้ด้านสถิติและประเมินผล จำนวนดาวน์โหลด
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
4406
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
งานวิจัย & บทวิเคราะห์ จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
กระบวนการสนับสนุน จำนวนดาวน์โหลด
คลังความรู้กระบวนการสนับสนุน
7363
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
คอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550
3493
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,703,578 คน