หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 6 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การเขียนแบบก่อสร้าง3มิติด้วยโปรแกรมSketchUp(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 6 มีนาคม 2564 14 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
  2 การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 8 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
  3 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 12 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  4 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 18 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  5 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 22 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
  6 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 24 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,674,590 คน