หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 60 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 18 23 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 23 มกราคม 2564 6 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม
  4 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
  5 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 18 25 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  6 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
  7 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  8 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
  9 การเขียนแบบก่อสร้าง3มิติด้วยโปรแกรมSketchUp(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
  10 การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce)(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
  11 ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อการปรับปรุงงาน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 26 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
  12 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 18 26 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  13 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 30 มกราคม 2564 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
  14 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  15 การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เต็ม
  16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  17 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  18 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
  19 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  20 การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
  21 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เต็ม
  22 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เต็ม
  23 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
  24 การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce)(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 60 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,647,681 คน