หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 2 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
    ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
    1 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 17 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
    2 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 17 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,702,394 คน