หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 66 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การทำเครื่องหยอดเมล็ดอัตโนมัติ 12 25 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  2 การบริการที่เป็นเลิศ 30 25 กรกฎาคม 2562 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  3 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 25 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 26 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
  5 การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการผลิต 30 26 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
  6 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 26 กรกฎาคม 2562 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  7 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 30 27 กรกฎาคม 2562 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  8 การติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ค Computer Network Installation 30 29 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  9 การแปรรูปสมุนไพร 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  11 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  12 การทาสีอาคาร 30 29 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
  13 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 30 กรกฎาคม 2562 3 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  14 การประยุกต์ใช้งาน Arduino 30 30 กรกฎาคม 2562 3 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  15 สาขาการเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 30 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  16 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 1 สิงหาคม 2562 12 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
  17 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 30 2 สิงหาคม 2562 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  18 PLC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
  19 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 QC 7 tools : เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 30 5 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  21 เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาเครนแบบ overhead crane 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  22 เทคนิคการสอนงาน 30 5 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  23 การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  24 เทคนิกการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 66 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,289,123 คน