หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 476 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 30 31 มีนาคม 2562 4 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  2 นิสัยอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  3 การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  5 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 1 เมษายน 2562 6 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  6 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 1 เมษายน 2562 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  7 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ2 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  10 การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยายยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  11 การประกอบอาหารไทย 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  12 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  13 พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  14 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  15 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  16 การใช้โปรแกรม AUTO CAD 2D 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  17 การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  18 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 1 เมษายน 2562 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  19 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 1 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  21 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดไทย 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  23 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 1 เมษายน 2562 4 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  24 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 476 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,214,800 คน