หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 2413 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ 18 3 พฤศจิกายน 2563 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
  2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 3 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  3 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 3 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
  4 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 4 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
  5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 4 พฤศจิกายน 2563 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 4 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เต็ม
  7 ช่างปูกระเบื้อง 30 5 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  8 การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 5 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  9 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 5 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  10 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 5 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 5 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  12 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 6 พฤศจิกายน 2563 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้า 560 6 พฤศจิกายน 2563 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  14 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 7 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  16 การทำเบเกอร์รี่ 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  17 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 8 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  19 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เต็ม
  20 ช่างแต่งผมสตรี 280 9 พฤศจิกายน 2563 14 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  21 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 18 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 9 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  24 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 2,413 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,597,592 คน