หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 57 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 17 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
  2 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  3 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เต็ม
  4 การนวดสวีดิช 150 20 เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (เชียงใหม่) สมัคร
  5 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
  7 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 20 เมษายน 2563 6 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (เชียงใหม่) เต็ม
  8 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม
  9 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 21 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
  10 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 22 เมษายน 2563 26 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
  11 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 25 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
  12 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 26 เมษายน 2563 24 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  13 การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 26 เมษายน 2563 24 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  14 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 27 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม
  15 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 3 พฤษภาคม 2563 7 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 4 พฤษภาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เต็ม
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 4 พฤษภาคม 2563 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
  18 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 280 4 พฤษภาคม 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  19 การสานกระเป๋าพลาสติก 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เต็ม
  21 PLCระดับ1 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 12 พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
  23 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 12 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (เชียงใหม่) สมัคร
  24 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 17 พฤษภาคม 2563 14 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 57 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,455,227 คน