หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 479 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 20 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เต็ม
  2 การจักสาน 30 20 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  3 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 20 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 การบำรุงรักษารถโหลดเดอร์ 30 20 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เต็ม
  5 การแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู 30 20 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  6 การบริการที่เป็นเลิศ 30 21 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  7 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 22 ธันวาคม 2562 19 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  8 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 22 ธันวาคม 2562 26 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  9 การปักลูกปัดและเลื่อมบนผ้าปาเต๊ะ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 23 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เต็ม
  11 การทำขนมเบเกอรี่ 18 23 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  12 E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เต็ม
  13 การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  14 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  15 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  16 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  17 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  18 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  19 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  20 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 23 ธันวาคม 2562 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  21 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  23 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  24 ช่างซ่อมมือถือ(แอนดรอยด์) 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 479 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,379,868 คน