หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 300 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การจักสานจากไม้ไผ่ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  2 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  3 การนวดหน้าเพื่อความงาม30ชั่วโมง 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  4 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ2 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  5 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เต็ม
  6 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  7 การเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เต็ม
  8 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 18 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  10 การนวดหน้าเพื่อความงาม30ชั่วโมง 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (เชียงใหม่) เต็ม
  11 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  14 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  15 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  16 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยTPM 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  17 โภชนาการและการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
  18 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เต็ม
  20 การทำเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  21 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
  22 การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 27 มกราคม 2563 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
  23 ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  24 เทคนิคการก่ออิฐมวลเบา 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 300 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,403,960 คน