หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 234 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 10 มิถุนายน 2563 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
  2 การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ 18 10 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  3 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 10 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  4 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 11 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
  5 การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 30 12 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
  6 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 12 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เต็ม
  7 ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ( ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า) 18 12 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  8 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  9 การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียการ Breakdown เครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 13 มิถุนายน 2563 20 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
  11 การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เต็ม
  13 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  14 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  16 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  17 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เต็ม
  19 ช่างพ่นสีรถยนต์ 420 15 มิถุนายน 2563 10 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  20 การประกอบอาหารไทย 18 ชม 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  21 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เต็ม
  22 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 15 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  23 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  24 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 234 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,513,135 คน