++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ++

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  (ITBS)
 
สอบข้อเขียน :  วันศุกร์ที่  27 เมษายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ  :  ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ชั้น 5  อาคารกระทรวงแรงงาน
เวลา 08.00 - 09.00 น.  ลงชื่อและรายงานตัว  (กรุณาแต่งกายสุภาพ)
เวลา 09.00 - 10.30 น.  ทดสอบความรู้พื้นฐาน :
   ภาษาอังกฤษ และธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
 
หมายเหตุ :
1. กรุณาแต่งกายสุภาพ
2. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังผ่านเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที
3. กรุณาศึกษาเส้นทางสถานที่สอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จำนวน 112  คน
คลิก ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน