หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 51 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
    ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
    49 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
    50 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 26 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
    51 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม 12 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
รายการที่ 49 - 51 จากทั้งหมด 51 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,247,331 คน