หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 51 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  25 เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 24 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  26 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  27 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  28 เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 26 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  29 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  30 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  31 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย TPM 30 1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  32 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E - Commerce 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  33 การบำรุงรักษารถยก 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  34 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  35 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  36 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  37 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD) 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  38 เทคนิคการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (ระดังสูง) 30 9 กรกฎาคม 2562 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  39 การสร้าง Digital Content ในการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  40 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  41 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  42 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  43 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  44 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 26 กรกฎาคม 2562 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  45 PLC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  46 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  47 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  48 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 5 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 51 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,247,327 คน