หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 10 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 26 กรกฎาคม 2562 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  2 PLC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
  3 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 การบริการแบบห้องอาหารชั้นสูง 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  5 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 5 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  6 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
  8 Basic Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment 30 13 สิงหาคม 2562 17 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  9 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 19 สิงหาคม 2562 7 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  10 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 26 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,289,117 คน