หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 7 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เต็ม
  2 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  3 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  4 พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  5 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
  6 การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
  7 พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,379,857 คน