ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 17 | ทั้งหมด : 387
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  97 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  98 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  99 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  100 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  101 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  102 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  103 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  104 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  105 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  106 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  107 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  108 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  109 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  110 การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  111 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  112 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  113 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  114 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  115 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  116 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  117 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  118 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  119 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  120 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 387 รายการ