ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 22 | ทั้งหมด : 519
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  97 นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 18 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  98 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  99 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  100 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  101 PLC ระดับ 1 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  102 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  103 ช่างเชื่อมแม็ก 560 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  104 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 30 4 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  105 เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำชั้นสูง 18 5 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  106 การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 18 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  107 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  108 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 18 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  109 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  110 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  111 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง 30 10 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  112 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  113 การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัว 30 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  114 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  115 การทำดอกไม้ประดิษฐสมัยใหม่จากใยบัว 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  116 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  117 ช่างสีรถยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  118 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  119 การแปรรูปอาหาร 30 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  120 การลดความสูญเสียในการทำงาน 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 519 รายการ