ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 22 | ทั้งหมด : 518
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  97 ผู้ควบคุมรถโฟคลิฟท์ขนาดไม่เกิน 10 ตัน 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  98 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  99 ช่างซ่อมบำรุงในธุรกิจท่องเที่ยว 30 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 30 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  101 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  102 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  103 การซ่อมเครื่องปรับอากาศ 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  104 การบริการที่ประทับใจ 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  105 การเชื่อมทิก 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  106 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  107 การแปรรูปอาหาร 18 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  108 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ CCTV 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  109 พนักงานขับรถยนต์ 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  110 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  111 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการผลิตงานกลึง ระดับ 2 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  112 พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  113 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  114 ผลิตภัณฑ์จากงานปูน 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  115 เทคโนโลยีการเชื่อม 30 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  116 พนักงานต้อนรับ 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  117 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  118 ระบบนิวแมติกส์ขั้นพื้นฐาน 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  119 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา ระดับ 1 18 14 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  120 พนักงานบริการส่วนหน้า 30 14 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 518 รายการ