ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 150
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  97 PLC ระดับ 1 18 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  98 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  99 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  100 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการนำเข้า-ส่งออก (ระดับสูง) 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  101 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  102 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  103 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  104 เทคนิคการตรวจซ่อมอิเล็กทรอนิกล์ยานยนต์ (ระดับกลาง) 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  105 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  106 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  107 เทคโนโลยีการเชื่อม (อุบล สปป.ลาว ศรีสะเกษ กัมพูชา 30 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  108 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) 30 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  109 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  110 ศิลปะการชงกาแแฟ (Barista) 30 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  111 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  112 นักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ 60 2 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  113 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  114 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 6 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  115 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  116 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  117 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  118 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  119 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  120 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (ระดับสูง) 18 12 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 150 รายการ