ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 17 | ทั้งหมด : 406
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  97 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  98 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  99 มาตรฐานการผลิตและควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ในสายการผลิต 30 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  100 ช่างเชื่อมทิก 280 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  101 การทำสบู่ผลไม้และสมุนไพร 30 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  102 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  103 สีอาคาร 18 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  104 การประกอบอาหารไทย 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  105 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  106 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  107 การทำขนมไทย 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  108 การจักสาน 30 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  109 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 3 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  110 การทำขนมไทย 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  111 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  112 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 18 3 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  113 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  114 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 3 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  115 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  116 การทำขนมไทย 18 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  117 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  118 การทำขนมไทย 18 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  119 การก่อสร้างอาคารไม้ 60 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  120 การทำขนมเบเกอรี่ 18 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 406 รายการ