ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 27 | ทั้งหมด : 646
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การทำขนมอบ 60 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  74 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  75 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  76 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  77 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  78 ช่างไม้เครื่องเรือน 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  79 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  80 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  81 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  82 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  83 การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  84 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  85 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  86 เทคนิคการสอนงาน 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  87 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  88 ควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC 280 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  89 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  90 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  91 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  92 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  93 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  94 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  95 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  96 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 560 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 646 รายการ