ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 11 | ทั้งหมด : 264
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 18 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  74 ช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 30 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  75 ข่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  76 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 560 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  77 ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 560 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  78 การประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  79 ช่างก่ออิฐ 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  80 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  81 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 560 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  82 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 30 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  83 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  84 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  85 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  86 ระบบไฮโดรลิคขั้นพื้นฐาน 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  87 เทคนิคการตรวจซ่อมอิเล็กทรอนิกล์ยานยนต์ (ระดับกลาง) 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  88 การทำขนมอบ(Bakery) 30 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  89 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  90 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  91 การทำขนมไทย 1 30 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  92 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  93 การถักเปลญวน 18 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  94 Food and Beverrage 30 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  95 การทำขนมไทย 1 30 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  96 การประกอบอาหารไทย 30 17 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 264 รายการ