ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 22 | ทั้งหมด : 518
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 12 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  74 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 18 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  75 เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 18 12 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  76 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  77 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  78 การปูกระเบื้อง 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  79 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  80 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  81 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  82 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  83 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 13 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  84 การปรับปรุงวิธีการทำงาน 18 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  85 ช่างเชื่อมแม็ก 30 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  86 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 18 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  87 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  88 ผู้ควบคุมปั้นจั่น (เครนชนิดเหนือศีรษะ) 18 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  89 การบริหารจัดการองค์กร 18 17 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  90 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  91 ข่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  92 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  93 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  94 การทำผลิตภัณฑ์จักรสานเชือกป่าน 18 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  95 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  96 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 518 รายการ