ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 24 | ทั้งหมด : 557
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 การใช้เครื่องมือวัด ระดับพื้นฐาน 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  74 การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงาน 18 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  75 ก่ออิฐฉาบปูน 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  76 การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ 18 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  77 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  78 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  79 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  80 Internal Auditor for ISO 9001:2015 และ Internal Auditor for ISO 14001:2015 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  81 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  82 Skill Development Institution Management 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  84 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  85 นวดตอกเส้น 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  86 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  87 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  88 การก่ออิฐฉาบปูน 30 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  89 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  90 การตัดผมชาย 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  91 ความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มน้ำโขงและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ 18 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  92 การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean) 30 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  93 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ 18 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  95 เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 18 19 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  96 การทำดอกไม้ประดิษฐ์. 18 19 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 557 รายการ