ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 10 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  74 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 10 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  75 การตัดเย็บเสื้อและกางเกง 18 11 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  76 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 11 มีนาคม 2563 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  77 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 16 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  78 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 16 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  79 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  80 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  81 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  82 การแปรรูปอาหารทะเล 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  83 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 16 มีนาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  84 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  85 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  86 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 16 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  87 การปูกระเบื้อง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  88 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 16 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  89 ช่างปูกระเบื้อง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  90 การทำอาหารว่าง 18 16 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  91 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  92 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  93 การนวดสวีดิช 150 16 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  94 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  95 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  96 จิตสร้างสำนึกในการรักองค์กร 30 17 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 179 รายการ