ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 108
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  74 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 6 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  75 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  76 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  77 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  78 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  79 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  80 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (ระดับสูง) 18 12 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  81 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 13 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  82 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 19 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  83 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 20 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  84 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 25 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  85 เทคนิคการทดสอบระบบควบคุมมลพิษยานยนต์ตามมาตรฐาน EURO 4 18 26 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  86 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 27 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  87 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 28 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  88 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  89 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  90 การบริหารงานโครงการ 30 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  91 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 18 3 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  92 ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1 30 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  93 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 7 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  94 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 18 10 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  95 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  96 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับสูง) 30 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 108 รายการ