ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวันสำหรับการเกษตร 30 1 สิงหาคม 2563 9 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  74 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 2 สิงหาคม 2563 9 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  75 การขับรถเชิงป้องกัน 30 2 สิงหาคม 2563 30 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  76 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 3 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  77 การประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 3 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  78 การขายสินค้าออนไลน์ 18 3 สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  79 การขับขี่รถขุดมืออาชีพ 18 3 สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  80 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 3 สิงหาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  81 การพัฒนาMobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 3 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  82 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 3 สิงหาคม 2563 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  83 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 3 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  84 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 4 สิงหาคม 2563 8 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  85 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 4 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  86 พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงาน 18 4 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  87 การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 4 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  88 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 7 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  89 การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 7 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  90 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 10 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  91 เทคนิคการแต่งหน้า 30 10 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  92 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 10 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  93 การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 10 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  94 การสร้างร้านออนไลน์ 18 11 สิงหาคม 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  95 PLCระดับ2 30 15 สิงหาคม 2563 23 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  96 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 17 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 117 รายการ