ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  74 การขายสินค้าออนไลน์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  75 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  76 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 60 10 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  77 การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  78 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  79 การวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้ารถยนต์(รถบรรทุก)เบื้องต้น 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  80 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  81 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 10 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  82 การจักสาน 18 10 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  83 ระบบจัดการน้ำอัจฉริยาผ่านมือถือ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  84 แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 11 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  85 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 11 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  86 การประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 18 11 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  87 พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 30 11 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  88 การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 11 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  89 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 11 กุมภาพันธ์ 2563 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  90 การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 12 กุมภาพันธ์ 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  91 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 12 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  92 เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 14 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  93 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 14 กุมภาพันธ์ 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  94 การประกอบอาหารว่าง 18 14 กุมภาพันธ์ 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  95 การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 15 กุมภาพันธ์ 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  96 AdvancedExcel2010 30 15 กุมภาพันธ์ 2563 28 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 279 รายการ