ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  74 การปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 18 15 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  75 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 15 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  76 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  77 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  78 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  79 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  80 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  81 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  82 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  83 การตัดเย็บเสื้อผ้า 60 15 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  84 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  85 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  86 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  87 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  88 การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 15 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  89 การผูกผ้าในงานพิธี 18 16 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  90 การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 16 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  91 การประกอบอาหารไทย 18 16 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  92 การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 30 16 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  93 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 16 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  94 การควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 18 17 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  95 เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 18 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  96 เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 18 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 245 รายการ