ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  74 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 30 11 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  75 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 30 11 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  76 การทำของที่ระลึกเพื่อการจำหน่าย 18 12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  77 การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 12 มิถุนายน 2562 16 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  78 เทคนิคการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ 30 13 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  79 การทำเครื่องหยอดเมล็ดอัตโนมัติ 12 13 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  80 การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  81 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  82 การควบคุมเครื่องปั๊มไฮดรอลิค 30 15 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  83 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 15 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  84 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi GOT 1000/2000,Mitsubishi PLC รุ่น FX5U 30 15 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  85 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  86 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  87 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  88 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  89 การแกะสลักผักและผลไม้ 60 17 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  90 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 17 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  91 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  92 การบริการที่ประทับใจ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  93 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  94 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  95 การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 30 17 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  96 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 249 รายการ