ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 39 | ทั้งหมด : 935
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  74 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  75 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  76 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  77 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  78 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง ระดับ 2 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  79 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  80 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  81 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  82 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  83 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  84 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  85 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  86 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  87 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  88 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  89 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  90 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  91 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  92 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  93 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  94 การประกอบอาหารไทย 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  95 การประกอบอาหารไทย 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  96 การประกอบอาหารไทย 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 935 รายการ