ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การประกอบอาหารไทย 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  74 การบริการที่เป็นเลิศ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  75 การซ่อมรถยนต์ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  76 การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 11 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  77 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  78 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  79 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  80 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  81 เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  82 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  83 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  84 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 26 ตุลาคม 2563 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  85 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  86 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 26 ตุลาคม 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  87 เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  88 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  89 การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  90 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  91 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  92 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  93 การประกอบอาหารไทย 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  94 การประกอบอาหารไทย 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  95 การตลาดออนไลน์ 18 27 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  96 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 29 ตุลาคม 2563 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 1,174 รายการ