ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  73 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 4 มกราคม 2563 19 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  74 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 4 มกราคม 2563 8 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  75 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 4 มกราคม 2563 19 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  76 การเชื่อมแม็ก:ต่อชนแผ่น 30 5 มกราคม 2563 26 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  77 ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์(Bartender) 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  78 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  79 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 6 มกราคม 2563 9 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  80 ช่างควบคุมหุ่นยนต์FANUC 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  81 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน10ตันระดับ1 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  82 เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  83 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 6 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  84 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  86 PLCระดับ1 30 6 มกราคม 2563 9 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  87 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์PlasmaLCDLED 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  88 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  89 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  90 การทาสีอาคาร 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  91 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 0 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  92 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  93 การประกอบโครงอลูมิเนียม 60 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  94 ช่างไม้เครื่องเรือน 60 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  95 การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน 280 6 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  96 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 60 6 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 487 รายการ