ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 151
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  73 Lette Art 30 19 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  74 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 19 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  75 การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ 18 19 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  76 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 21 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  77 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 22 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  78 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 23 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  79 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 23 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  80 ศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสไตล์ตะวันตก 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  81 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  82 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  83 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  84 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 28 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  85 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 28 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  86 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 2 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  87 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 3 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  88 Street Food 30 16 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  89 ศิลปะการจัดห้องประชุมโรงแรม 30 16 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  90 Multimedia Design 30 16 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  91 เทคนิคการประกอบธุรกิจกาแฟ 30 19 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  92 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 20 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  93 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับสูง) 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  94 fashion design 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  95 เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  96 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 151 รายการ