ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 151
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  49 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  50 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางแม่น้ำ (มาตรฐานยุโรป : ADN) 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  51 การใช้โปรแกรม Solid Works 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  52 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  53 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  54 เทคนิคการเทียบสีรถยนต์ 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  55 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  56 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  57 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  58 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  59 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 24 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  60 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  61 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  62 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  63 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 3 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  64 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 5 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  65 ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1 30 9 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  66 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  67 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 12 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  68 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 13 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  69 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 14 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  70 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 14 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  71 Tourism Application 30 15 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  72 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 19 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 151 รายการ