ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 22 | ทั้งหมด : 518
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  49 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  50 การถนอมอาหาร 60 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  51 การปะผุตัวถังรถยนต์ 60 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  52 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 320 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  53 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  54 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  55 ช่างสีรถยนต์ 560 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  56 การปูกระเบื้อง 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  57 ช่างปูกระเบื้อง 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  58 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  59 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  60 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  61 ช่างเชื่อมแม็ก 560 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  62 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  63 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 420 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  64 Business Plan 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  65 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  66 การถนอมอาหาร 18 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  67 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  68 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  69 การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  70 การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 18 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  71 สาขาการกลึง CNC สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 7 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  72 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 18 7 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 518 รายการ