ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 108
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  49 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 3 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  50 ศิลปะการจัดห้องประชุมโรงแรม 30 16 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  51 Street Food 30 16 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  52 เทคนิคการประกอบธุรกิจกาแฟ 30 19 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  53 fashion design 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  54 เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  55 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับสูง) 30 23 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  56 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  57 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  58 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  59 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการนำเข้า-ส่งออก (ระดับสูง) 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  60 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  61 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  62 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  63 เทคนิคการตรวจซ่อมอิเล็กทรอนิกล์ยานยนต์ (ระดับกลาง) 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  64 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  65 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  66 เทคโนโลยีการเชื่อม (อุบล สปป.ลาว ศรีสะเกษ กัมพูชา 30 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  67 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  68 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  69 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) 30 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  70 ศิลปะการชงกาแแฟ (Barista) 30 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  71 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  72 นักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ 60 2 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 108 รายการ