ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 24 | ทั้งหมด : 557
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  49 ช่างสีรถยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  50 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  51 การแปรรูปอาหาร 30 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  52 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  53 PLC ระดับ 1 30 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  54 การใช้โปรแกรม Solid work 3D Modeling 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  55 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  56 การทำดอกไม้ประดิษฐสมัยใหม่จากใยบัว 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  57 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  58 การลดความสูญเสียในการทำงาน 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  59 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  60 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  61 การปักลายผ้า 18 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  62 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 8 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  63 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 18 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  64 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 14 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  65 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  66 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  67 การใช้โปรแกรม Solid work 3D Modeling 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  68 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  69 การซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  70 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  71 เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาเครนแบบ overhead crane 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  72 การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 557 รายการ