ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 11 | ทั้งหมด : 264
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  49 ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  50 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  51 การประกอบอาหารไทย 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  52 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  53 การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต 18 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  54 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  55 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  56 มาตรวิทยาด้านมิติ 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  57 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  58 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ 30 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  60 เทคนิคการติดต่อสื่อสาร 18 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  61 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 18 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  62 การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 18 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  63 พนักงานบริการส่วนหน้า 18 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  64 การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  65 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  66 ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ระดับ 1 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  67 PLC ระดับ 2 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  68 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  69 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  70 เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  71 การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  72 การประดิษฐ์ของที่ระลึก 18 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 264 รายการ