ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  49 การผูกผ้าในงานพิธี 18 16 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  50 การประกอบอาหารไทย 18 16 มิถุนายน 2563 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  51 การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 16 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  52 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 17 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  53 เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 17 มิถุนายน 2563 20 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  54 การจัดดอกไม้สด 30 17 มิถุนายน 2563 21 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  55 การควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 18 17 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  56 เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 18 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  57 เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 18 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  58 การขายสินค้าออนไลน์ 18 19 มิถุนายน 2563 21 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  59 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 20 มิถุนายน 2563 11 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  60 การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 20 มิถุนายน 2563 28 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  61 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 21 มิถุนายน 2563 26 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  62 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 21 มิถุนายน 2563 26 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  63 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  64 การทำเบเกอรี่ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  65 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 22 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  66 การทำเค้กฟองดอง 18 22 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  67 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 22 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  68 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  69 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  70 เทคโนโยลีการแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 22 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  71 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  72 การทำเบเกอรี่ 30 22 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 234 รายการ