ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 25 | ทั้งหมด : 585
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  25 การแปรรูปสมุนไพร 18 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  26 การประกอบธุรกิจออนไลน์ 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  27 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  28 การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W 2H 30 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  29 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  30 ช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง 18 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  31 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  32 ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  33 การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจำลองอิสระ) 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  35 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  36 ช่างเครื่องปรับอากาศ 840 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  37 การประกอบธุรกิจกาแฟ 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  38 การจักสานผักตบชวา 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  39 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  40 การประกอบอาหารว่าง 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  41 ช่างปูกระเบื้อง 18 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  42 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  43 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  44 ช่างเสริมสวย ระดับต้น 420 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  45 ศิลปะการตกแต่งลวดลายบนกาแฟ 18 1 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  46 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  47 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางช่างกล 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  48 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 585 รายการ