ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 543
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  25 การทำขนมไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  26 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  27 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  28 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  29 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  30 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  31 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  32 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  33 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  34 การประกอบอาหารไทย 18 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  35 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 22 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  36 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  37 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 25 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  38 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 26 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  39 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 1 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  40 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  41 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  42 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  43 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  44 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 16 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  46 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  47 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  48 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 543 รายการ