ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 162
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  25 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  27 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  28 ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  29 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 18 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  30 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 35 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  31 ช่างเชื่อม 18 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  32 ช่างเชื่อมแม็ก 35 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  33 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  34 การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  35 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  36 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 35 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  37 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  38 การทำดอกไม้ประดิษฐสมัยใหม่จากใยบัว 30 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  39 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 18 5 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  40 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 6 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  41 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  42 ช่างกัดชิ้นงาน C N C ระดับ 2 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  43 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  44 การบรรจุภัณฑ์อาหาร 30 8 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  45 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  46 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  47 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  48 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 162 รายการ