ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  25 พื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ 18 2 กันยายน 2562 4 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  26 การลดความผิดพลาดในการทำงาน 30 3 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  27 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 4 กันยายน 2562 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  28 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย (Forklift Truck) 6 7 กันยายน 2562 7 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  29 งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 9 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
รายการที่ 25 - 29 จากทั้งหมด 29 รายการ