ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 551
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  25 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  26 การทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  27 พนักงานดูแลห้องพัก 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  28 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  29 การจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  30 การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหาร 18 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  31 การซ่อมแผงอินเวอร์เตอร์ 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  32 การบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือ 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  33 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  34 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  35 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  36 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  37 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  38 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  39 เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  40 ช่าง NX Mill Manufacturing (NX CAM 3 Axis ) 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  41 การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  42 การจักสานเส้นพลาสติก 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  43 การย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  44 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  45 สาขาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  46 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  47 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  48 การตรวจสอบเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 18 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 551 รายการ