ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 150
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  25 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  26 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย network administrator 30 1 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  27 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 6 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  28 การบริหารงานโครงการ 30 8 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  29 fashion design 30 8 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  30 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 9 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  31 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 10 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  32 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 12 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  33 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  34 MICE Travel Trip Study 30 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  35 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 16 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  36 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 17 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  37 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 17 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  38 การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ 18 21 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  39 การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 18 23 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  40 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ขั้นประยุกต์ 18 23 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  41 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  42 IT for Network Management 30 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  43 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ 30 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  44 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ขั้นประยุกต์ 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  45 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 4 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  46 เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) 18 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  47 เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  48 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 150 รายการ