ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  2 การจัดพานบายศรีประเพณีไทย-เขมร 18 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  3 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 27 สิงหาคม 2562 19 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  4 เทคนิคงานปูนซีเมนต์ 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  5 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  6 การปูกระเบื้อง 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  7 การเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม 30 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  8 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสู่ Thailand 4.0 30 27 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  9 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  10 เทคนิคการใช้เครื่องเชื่อม CO2 12 27 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การค้าขายสินค้าออนไลน์เพื่อธุรกกิจ 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  12 การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  13 การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  14 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  15 การประกอบอาหารไทย 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  16 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 การทำขนมไทย 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  18 พื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ 18 29 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  19 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับต้น 30 29 สิงหาคม 2562 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  20 เทคนิคการสอนงาน 30 30 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  21 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 31 สิงหาคม 2562 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  22 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  23 การยกระดับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต2016 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  24 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 29 รายการ