ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 11 | ทั้งหมด : 264
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การเชื่อมทิก 30 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  2 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  4 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  6 ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ 18 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  7 การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ 18 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  8 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  9 ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 30 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 25 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  12 เทคนิคงานก่อสร้าง 30 26 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 การตรวจสอบงานเชื่อม ระดับพื้นฐาน 18 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  14 การประสานงานที่ดีภายในองค์กร 18 30 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  15 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  16 ช่างเชื่อมแม็กเหล็กบาง ระดับ 1 18 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  17 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 Training of Trainer (CBT) 30 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  19 ช่างเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรมAutoCAD 18 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 18 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  21 เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ 18 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  22 การพัฒนา e-commerce ร้านค้าออนไลน์ 30 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  23 เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ 18 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  24 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 35 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 264 รายการ