ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 39 | ทั้งหมด : 935
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  2 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  3 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  4 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  6 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  7 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  8 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  9 การจักสาน 30 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  10 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  11 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  12 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  14 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  15 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  16 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  17 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  18 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  19 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  20 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  21 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  22 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  23 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  24 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 935 รายการ