ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 24 | ทั้งหมด : 557
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  2 การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W 2H 30 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 การประกอบธุรกิจออนไลน์ 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  4 การแปรรูปสมุนไพร 18 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 ช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง 18 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  7 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  8 การจักสานผักตบชวา 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  9 การประกอบธุรกิจกาแฟ 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  11 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  12 ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศ 840 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  14 การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจำลองอิสระ) 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  15 การประกอบอาหารว่าง 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  16 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  17 ช่างปูกระเบื้อง 18 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  18 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  19 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  20 ช่างเสริมสวย ระดับต้น 420 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  21 ศิลปะการตกแต่งลวดลายบนกาแฟ 18 1 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  23 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 557 รายการ