ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 22 | ทั้งหมด : 518
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 18 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  3 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  4 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  5 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 24 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  6 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 25 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  7 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 26 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 26 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  9 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 27 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  10 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 1 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  11 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  13 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  14 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 16 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  16 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  19 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  20 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  21 พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก) 320 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  22 การฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 30 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  24 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 518 รายการ