ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 108
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 18 23 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  2 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ขั้นประยุกต์ 18 23 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  4 IT for Network Management 30 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  5 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ขั้นประยุกต์ 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  6 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ 30 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  8 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 4 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) 18 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  11 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 การใช้โปรแกรม Solid Works 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางแม่น้ำ (มาตรฐานยุโรป : ADN) 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  14 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  15 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 เทคนิคการเทียบสีรถยนต์ 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  20 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 24 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  22 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 108 รายการ