ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 10 มิถุนายน 2563 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  2 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 10 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 11 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  4 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 12 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  5 การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 30 12 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ( ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า) 18 12 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  7 การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  8 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียการ Breakdown เครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 13 มิถุนายน 2563 20 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  9 การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 15 มิถุนายน 2563 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  13 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  14 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  16 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  17 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  18 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  19 การตัดเย็บเสื้อผ้า 60 15 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  20 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  21 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  22 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  24 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 231 รายการ