ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 10 เมษายน 2563 12 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  2 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 17 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  4 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  5 การนวดสวีดิช 150 20 เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  6 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 20 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  8 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 20 เมษายน 2563 6 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  9 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  10 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 21 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  11 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 22 เมษายน 2563 26 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  12 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 25 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  13 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 26 เมษายน 2563 24 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  14 การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 26 เมษายน 2563 24 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  15 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 27 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  16 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 3 พฤษภาคม 2563 7 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 4 พฤษภาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 4 พฤษภาคม 2563 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  19 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 280 4 พฤษภาคม 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  20 การสานกระเป๋าพลาสติก 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  22 PLCระดับ1 30 11 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 12 พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  24 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 12 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 58 รายการ