ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมSCADAในงานอุตสาหกรรม 30 14 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  2 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 14 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  3 การตัดแต่งผมสุภาพบุรุษ 40 14 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  4 ช่างปูกระเบื้อง 40 14 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  5 การแปรรูปสมุนไพร 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 40 14 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  7 การนวดหน้า 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  8 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 14 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  9 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 14 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  10 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  11 เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 40 14 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  12 การทำขนมไทย 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  13 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  14 การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 18 15 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  15 การทาสีอาคาร 30 15 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  16 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 15 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  17 ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 15 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  18 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 15 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 15 กรกฎาคม 2563 25 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ2 30 15 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  21 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 15 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  22 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 16 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  23 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 18 16 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  24 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 16 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 130 รายการ