ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 16 | ทั้งหมด : 371
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การบำรุงรักษาและขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 25 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  2 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 25 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 25 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  4 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 30 25 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  8 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับผู้สูงอายุ 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 การใฃ้งาน PLC FX5U และ Touch Screen GOT2000 18 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  14 การทำประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  15 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 280 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  16 การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 ศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสไตล์ตะวันตก 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  18 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1 30 26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  20 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  21 ช่างก่ออิฐและฉาบปูน 18 27 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 การประดิษฐ์รองเท้าแฟนซีเชิงพาณิชย์ 18 27 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  23 การทำสูตรกาแฟเพื่อการพาณิชย์ 18 27 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1 30 27 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 371 รายการ