ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 24 | ทั้งหมด : 572
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  2 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 การทำขนม 18 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  4 การทำผลิตภัณฑ์จักรสานเชือกป่าน 18 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  6 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  7 ISO/TS 16949 และ 6 Pack 30 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  8 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  9 ข่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  10 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  11 การออกแบบและประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 Leadership 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  13 E commerce 30 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  14 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  15 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  16 การแปรรูปสมุนไพร 18 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 การประกอบธุรกิจออนไลน์ 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  18 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  19 การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W 2H 30 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  20 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  21 ช่างเทคนิคการปูกระเบื้อง 18 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศ 840 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  24 การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจำลองอิสระ) 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 572 รายการ