ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 30 17 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  2 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  3 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 17 ธันวาคม 2562 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  4 นิสัยอุตสาหกรรม 30 17 ธันวาคม 2562 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  5 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้MacroและVBAProgramming 30 17 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  7 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  8 เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  9 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  10 Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 30 17 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  11 ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 17 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  12 ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 17 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  13 การผูกผ้าในนงานพิธี 18 17 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 17 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  15 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแปรรูป 18 17 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  16 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 17 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  17 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E- Commerce 30 18 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  18 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด 3 มิติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอุตสาหกรรม 30 18 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  20 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 18 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  21 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 19 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  22 เทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 19 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  23 การจักสาน 30 20 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  24 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 20 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 495 รายการ