ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 4 พฤศจิกายน 2563 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 4 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 4 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  4 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 5 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  5 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 5 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  6 ช่างปูกระเบื้อง 30 5 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  7 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 5 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  8 การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 5 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้า 560 6 พฤศจิกายน 2563 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  10 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 6 พฤศจิกายน 2563 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  11 การทำเบเกอร์รี่ 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  12 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 7 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  14 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 7 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 8 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  17 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  18 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  20 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  21 การประกอบอาหารไทย 18 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  22 การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  23 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 2,410 รายการ