ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 50
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การเชื่อม TIG 30 26 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  3 ช่างกลึง 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  4 ช่างสีรถยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  6 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  7 ช่างไม้เครื่องเรือน 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  8 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 420 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  9 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  10 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  11 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  12 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  13 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  15 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  16 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  17 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  18 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  19 ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 2 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  20 ระบบไฮดรอลิค 30 2 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  21 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  22 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  23 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  24 พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 50 รายการ