ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 39 | ทั้งหมด : 925
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  2 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  3 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  4 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  5 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  6 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  7 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  8 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  9 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  10 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  11 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  12 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  13 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  14 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  15 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  16 การทำขนมไทย 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  17 การตัดเย็บเสื้อผ้า 60 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  18 การตัดเย็บเสื้อผ้า 60 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  19 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  20 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  21 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  22 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  23 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  24 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 925 รายการ