ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  2 การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  3 การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  4 การทำขนมไทย 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  5 การค้าขายสินค้าออนไลน์เพื่อธุรกกิจ 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  6 การประกอบอาหารไทย 18 28 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  7 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  8 พื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ 18 29 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  9 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับต้น 30 29 สิงหาคม 2562 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  10 เทคนิคการสอนงาน 30 30 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  11 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 31 สิงหาคม 2562 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  12 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  13 การยกระดับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต2016 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  14 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 2 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  15 พื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ 18 2 กันยายน 2562 4 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  16 การลดความผิดพลาดในการทำงาน 30 3 กันยายน 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  17 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 4 กันยายน 2562 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  18 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย (Forklift Truck) 6 7 กันยายน 2562 7 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  19 งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 9 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
รายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ