ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 173
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  2 การควบคุมการใช้ปั้นจั่นอย่างปลอดภัย 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  3 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  4 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  5 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  7 ช่างปูกระเบื้อง 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  8 ภาษาจีนสื่อสารเพื่อการทำงาน 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  9 พนักงานบริการในโฮมสเตย์ 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  10 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  11 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  13 การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ 18 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  14 การเชื่อมเบื้องต้น 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 เทคนิคการเทียบสีระบบน้ำ 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) 30 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 0 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 CNC Maintenance 18 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 ผู้จัดการทั่วไป 30 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  22 ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 18 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 การเชื่อม TIG : สแตนเลส 30 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  24 ศิลปะการชงกาแแฟ (Barista) 30 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 173 รายการ