ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 26 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  2 การแปรรูปสมุนไพร 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  4 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  5 การประกอบอาหารว่าง 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  6 การทำมาลัยกรผ้าขาวม้า 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  7 การทำผ้ามัดย้อม 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  8 การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 26 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  9 ช่างปูกระเบื้อง 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  10 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 27 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  11 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 27 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  12 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 28 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  13 การทำผลิตภัณฑ์จากเดคูพาจ 18 29 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  14 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 1 มีนาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  15 การใช้โปรแกรมSolidCAMforMillingOperation 30 1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  16 การใช้เครื่องEDMสำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  17 การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น 18 1 มีนาคม 2563 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  18 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 1 มีนาคม 2563 4 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  19 เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 1 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 1 มีนาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  21 ช่างเชื่อมแมเหล็กกล้าแผ่นหนา(MAG) 30 1 มีนาคม 2563 15 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  22 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลระดับ1 30 1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  23 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 2 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  24 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 2 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 187 รายการ