ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 23 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 23 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  3 การบำรุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้า 18 23 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  4 การพัฒนาและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 18 23 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  5 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 23 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  6 พนักงานซักรีด 30 24 มกราคม 2562 27 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  7 การประกอบอาหารไทย 12 24 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  8 การมัดหมี่ทอผ้า 30 24 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  9 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 25 มกราคม 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  10 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 25 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  11 การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ 50 26 มกราคม 2562 16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ 30 26 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  13 การตรวจซ่อมระบบการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้า 30 26 มกราคม 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  14 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 26 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  15 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 26 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  16 การทำของชำร่วยที่ใส่กระดาษเช็ดปาก 18 28 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  17 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 28 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  18 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 30 28 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  19 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 28 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  20 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 28 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  21 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 28 มกราคม 2562 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  22 การนวดน้ำมันหอมระเหย 150 28 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  23 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 28 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  24 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 28 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 769 รายการ