ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 72
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การใช้โปรแกรม CAD/CAM 30 21 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  2 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 13 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 PLC ระดับ 1 18 14 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 15 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 PLC ระดับ 1 18 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  7 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  8 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  9 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 11 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 11 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  13 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 15 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  14 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 19 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  15 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 21 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 9 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  22 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 10 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 12 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 16 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 72 รายการ