ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::


 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ2 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  2 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  3 การประกอบอาหารไทย 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  4 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  6 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  7 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  8 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 การจัดดอกไม้สด 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  10 สาขาการเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  11 การทำน้ำพริกแปรรูป 18 1 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  12 ช่างแต่งผมสตรี 280 1 เมษายน 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  13 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 1 เมษายน 2562 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  14 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  15 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  16 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 1 เมษายน 2562 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  17 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  18 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  19 ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  20 นิสัยอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  21 การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  22 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  23 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 1 เมษายน 2562 6 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  24 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 1 เมษายน 2562 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 481 รายการ