ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 6 | ทั้งหมด : 137
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  2 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  3 E-commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชน 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 19 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  5 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  8 Tourism Management 30 21 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 21 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 22 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  12 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  13 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  14 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  15 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย network administrator 30 1 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  16 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 6 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 fashion design 30 8 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  18 การบริหารงานโครงการ 30 8 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 9 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 10 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 12 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 MICE Travel Trip Study 30 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  23 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 16 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 137 รายการ