หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 32 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  2 เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 24 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  3 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  4 การบำรุงรักษารถยก 30 25 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  5 เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 26 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 26 มิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
  7 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  8 การบำรุงรักษารถยก 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  9 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E - Commerce 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เต็ม
  10 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  11 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย TPM 30 1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  12 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  13 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  14 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  15 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD) 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  16 เทคนิคการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (ระดังสูง) 30 9 กรกฎาคม 2562 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  17 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 10 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
  18 การสร้าง Digital Content ในการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เต็ม
  20 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  21 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 21 กรกฎาคม 2562 25 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  23 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 24 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 32 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,263,334 คน