หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 49 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  2 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 2 30 1 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  3 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  4 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC 30 3 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  5 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 3 มิถุนายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  6 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  7 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  8 การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  9 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 5 มิถุนายน 2562 9 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การขับรถยกขนถ่ายสินค้าอย่างถูกวิธีด้วยความปลอดภัย 30 9 มิถุนายน 2562 7 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  11 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  12 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  13 การใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 10 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
  14 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  15 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  16 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 30 11 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  17 การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 12 มิถุนายน 2562 16 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  19 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD) 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  20 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  21 การสร้าง Digital Content ในการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 30 19 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 การติดตั้งและปรับแต่งระบบก๊าช LPG ในรถยนต์ 30 23 มิถุนายน 2562 21 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 24 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  24 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 49 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,246,677 คน