หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 51
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบ Mod Bus ในงานอุตสาหกรรม 18 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  2 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 25 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  4 เทคนิคการขับรถลากจูง 180 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  5 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการนำเข้า-ส่งออก (ระดับสูง) 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  7 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  8 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 11 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  9 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  10 เทคนิคการตรวจซ่อมอิเล็กทรอนิกล์ยานยนต์ (ระดับกลาง) 18 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  11 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  13 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  14 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) 30 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  15 ศิลปะการชงกาแแฟ (Barista) 30 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  16 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 นักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ 60 2 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  18 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด 30 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 6 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 7 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 10 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 51 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,187 คน