หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 97
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  2 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 8 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  4 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  5 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  7 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  8 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  9 เทคนิคการขับรถลากจูง 210 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  11 การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 18 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 18 7 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  13 เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 18 12 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  14 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  15 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  16 ศิลปะการตกแต่งลวดลายบนกาแฟ 18 1 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  17 เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำชั้นสูง 18 5 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  20 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 14 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  21 การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ 18 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  22 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 การบริหารความปลอดภัยในงานขนส่งตามมาตรฐาน ISO 39001 (ระดับกลาง) 18 19 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  24 เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 18 19 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 97 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,077,840 คน