หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 10
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  2 การวิเคราะห์และการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 การตรวจสอบเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 18 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  4 การบริหารความปลอดภัยในงานขนส่งตามมาตรฐาน ISO 39001 18 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  5 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 27 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 เทคนิคการประเมินด้านปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 13 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพงานขนส่งด้วย GPS Tracking System 18 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  8 เทคนิคการขนส่งสินค้าทางอากาศ 30 27 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 เทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุก 18 1 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,036,329 คน