หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 94 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 1 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  2 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 1 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  3 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 5 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  4 PLC ระดับ 1 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  6 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  8 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  9 การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 11 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  11 เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  12 เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 11 18 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เต็ม
  14 การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  15 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เต็ม
  16 การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  17 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 30 พฤศจิกายน 2563 4 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  18 การประยุกต์ใช้ Macro และ VBA Programming 30 7 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  19 การโดรนเพื่อการเกษตร 18 7 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  20 PLC ระดับ 1 30 7 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  21 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  22 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  23 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 94 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,596,140 คน