หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 151 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 พนักงานซักรีด 30 24 มกราคม 2562 27 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  2 เทคนิคการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 30 28 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  3 เทคนิคการให้บริการไวน์ 30 29 มกราคม 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 เทคนิคการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 30 31 มกราคม 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  5 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  6 การบำรุงรักษารถยก 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  8 Hot stone massage 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  9 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  11 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  12 การใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  13 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  14 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  15 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  16 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  17 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 5 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  18 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 18 6 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  19 การตอกเส้น 30 6 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  20 การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay เพื่อควบคุมมอเตอร์ 18 11 กุมภาพันธ์ 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  21 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  22 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  23 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  24 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 15 กุมภาพันธ์ 2562 19 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 151 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,168,501 คน