หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 160
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การเขียนแอปพลิเคชั่้นสั่งงานสมองกลฝังตัว 30 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  2 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ ๑ 30 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  3 การใช้โปรแกรม Solid work 3D Modeling 30 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  4 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย 30 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  5 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  6 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ ๑ 30 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  7 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  8 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจำลองอิสระ) 30 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  11 ศิลปะการตกแต่งลวดลายบนกาแฟ 18 1 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  12 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  13 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  14 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  15 การเขียนแอปพลิเคชั่้นสั่งงานสมองกลฝังตัว 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  16 HMI 30 3 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  17 เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำชั้นสูง 18 5 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 INVERTER 30 10 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  20 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  21 การใช้โปรแกรม Solid work 3D Modeling 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  22 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  23 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  24 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 14 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 160 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,112,972 คน