หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 1 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
    ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
    1 เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,307,568 คน