หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 6 | ทั้งหมด : 131
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ 12 29 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  2 การสร้างจิตสำนึกในการบริการ 18 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  3 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการสื่อสาร 30 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  4 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับงานบริการ 30 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  5 ช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง 560 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  6 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  7 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้า 560 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  9 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  10 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 30 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  11 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  12 การประกอบอาหารไทย 30 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  13 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  14 เทคนิคงานปูนซีเมนต์ 18 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  15 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  16 ช่างปูกระเบื้อง 30 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  17 มาตรฐานการบริการของพนักงานโรงแรม 18 5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  18 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย 12 6 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  19 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 7 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  20 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 7 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  21 การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 30 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  22 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  23 การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 30 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  24 ผู้ควบคุมและให้สัญญาณปั่นจั่น 18 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 131 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 770,191 คน