หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 152
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 Home Stay Management 30 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  2 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 PLC ระดับ 1 18 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  7 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า(ระดับพื้นฐาน) 36 3 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  8 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ 30 4 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 11 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 11 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า(ระดับพื้นฐาน) 36 14 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  13 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 15 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  14 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (มาตรฐานยุโรป : ADR) 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  15 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  16 E-commerce สำหรับวิสาหกิจชุมชน 30 18 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 19 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  18 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  20 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต 18 21 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 Tourism Management 30 21 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  23 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 22 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 18 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 152 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 911,221 คน