หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 111 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  2 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  3 เทคนิคการให้บริการไวน์ 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  6 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 26 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  8 การใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 30 26 มีนาคม 2562 3 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  9 การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 27 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  10 การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 27 มีนาคม 2562 2 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  11 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  12 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  13 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  14 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  15 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  16 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  17 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  18 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  19 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  20 การประกอบอาหารไทย 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  21 เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 2 เมษายน 2562 6 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 2 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  23 การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 3 เมษายน 2562 9 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  24 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 8 เมษายน 2562 12 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 111 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,284 คน