หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 13
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 30 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  3 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 10 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  4 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  5 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  6 ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  7 Advance Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment 30 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  8 E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  9 E-Commerce การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  10 การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 6 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  11 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 20 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  12 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  13 พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 30 23 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,365,357 คน