หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 192
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 การประดิษฐ์พานบายศรี 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  2 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  3 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  4 พนักงานขับรถมืออาชีพ 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  5 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  6 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  7 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  8 เทคนิคการสอนงาน 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  9 การประกอบอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 29 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  10 ช่างเทคนิคงานปูน 18 29 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  11 ช่างก่ออิฐฉาบปูนเบื้องต้น 18 29 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  12 การจัดการ 5 ส. เพื่อระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน 18 29 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  13 พนักงานบริกร 30 1 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  14 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  15 นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 309 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  16 การจักสานจากไม้ไผ่ 30 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  17 ช่างบำรุงรักษาอาคาร 18 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  18 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  19 การติดตั้งจานดาวเทียม 30 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  20 เทคนิคงานปูนซีเมนต์ 18 3 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  21 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  22 `Train the Train 18 4 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  23 การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสีรถยนต์ 30 4 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  24 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 5 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 192 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 751,828 คน