หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 106
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 IT for Network Management 30 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  2 เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน) 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  3 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ขั้นประยุกต์ 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับพื้นฐาน) 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  5 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ 30 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  7 เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  8 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 4 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  9 เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระดับพื้นฐาน) 18 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  10 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางแม่น้ำ (มาตรฐานยุโรป : ADN) 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  12 การใช้โปรแกรม Solid Works 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  14 เทคนิคการเทียบสีรถยนต์ 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  15 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 การเชื่อมทิกแบบออบิตอล ระดับ 1 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม 18 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  19 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  20 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับหัวหน้างาน (ระดับพื้นฐาน) 30 24 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
  21 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  22 สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  23 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  24 เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) 30 3 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 106 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,654 คน