หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 2 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
    ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
    1 การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
    2 พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,407,894 คน