หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 550
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  97 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  98 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  99 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  100 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  101 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 5 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  102 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  103 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  104 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  105 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  106 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  107 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 25 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  108 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  109 พนักงานนวดไทย 1 0 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  110 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 26 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  111 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 1 0 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  112 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  114 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  115 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  116 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 2 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  117 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 27 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  118 พนักงานนวดไทย 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  119 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  120 ช่างก่ออิฐ 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 550 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,009 คน