หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 902
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 0 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  75 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  76 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  77 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 4 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  78 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  79 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  80 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 22 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  81 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  84 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  86 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  87 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  88 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 7 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  89 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 8 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  90 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  91 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 6 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  92 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 14 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  93 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  94 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 9 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 9 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  96 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 10 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 902 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 915,240 คน