หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 902
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 พนักงานนวดไทย 2 1 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  27 ช่างกลึง 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  28 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  30 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  33 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 10 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  36 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  37 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  38 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 12 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  39 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 13 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  40 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  41 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  42 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  43 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  44 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  45 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  46 ช่างก่ออิฐ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  47 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 902 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 915,238 คน