หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 6
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 27 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 6 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 877,064 คน