หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 550
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 24 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 0 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 24 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 24 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  6 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 11 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  8 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 2 24 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  11 ช่างแต่งผมสตรี 1 1 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  14 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 101 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  15 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 26 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 27 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  19 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 27 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  22 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 28 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  24 ช่างเชื่อมทิก 1 3 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 550 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,009 คน