หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 39 | ทั้งหมด : 918
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 1 1 19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  14 พนักงานนวดไทย 1 1 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 20 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 918 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 911,293 คน