ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 19 | ทั้งหมด : 442
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  97 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  98 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  99 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  100 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  101 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  102 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 3 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  103 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  104 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  105 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  106 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  107 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  108 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  109 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  110 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  111 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  112 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  113 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  114 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  115 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 4 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  116 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  117 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  118 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  119 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  120 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 442 รายการ