ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 216
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  97 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  98 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  99 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  100 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 4 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  101 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  102 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  103 การดูแลผู้สูงอายุ 1 2 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  104 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  105 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  106 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  107 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 20 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  108 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  109 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 31 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  110 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 10 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  111 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  112 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 108 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 1 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  114 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 11 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  115 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 1 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  116 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 1 1 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  117 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  118 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  119 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 6 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  120 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 216 รายการ