ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 29 | ทั้งหมด : 694
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  97 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 2 1 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  98 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1 2013 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  99 พนักงานนวดไทย 1 9 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  100 พนักงานนวดไทย 1 2003 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  101 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 1 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  102 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 1 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  103 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2009 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  104 ช่างกลึง 1 1 1 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  105 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 0 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  106 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  107 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2014 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  108 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 1 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  109 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 2 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  110 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 20 2 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  111 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 0 2 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  112 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 0 2 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  114 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 3 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  115 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  116 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  117 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  118 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml 1 2 6 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  119 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  120 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 7 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 694 รายการ