ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 903
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  97 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 7 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  98 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  99 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  100 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  101 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 7 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  102 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 14 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  103 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 8 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  104 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 6 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  105 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 9 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  106 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 9 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  107 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 10 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  108 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  109 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  110 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  111 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  112 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 11 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  114 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  115 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 20 12 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  116 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 12 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  117 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  118 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 12 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  119 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 21 13 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  120 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 903 รายการ