ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 60 | ทั้งหมด : 1432
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  97 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 12 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  98 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  99 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  100 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  101 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 11 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  102 ช่างก่ออิฐ 1 1 11 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  103 ช่างก่ออิฐ 1 5 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  104 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  105 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  106 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 12 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  107 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  108 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  109 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 64 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  110 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  111 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  112 สาขาพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ 1 1 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  114 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  115 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  116 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  117 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  118 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  119 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  120 ช่างเชื่อมทิก 1 1 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 1,432 รายการ