ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 182
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  97 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  98 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  99 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 24 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  100 พนักงานนวดไทย 1 2 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  101 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  102 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  103 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 4 14 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  104 ช่างเชื่อมทิก 1 1 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  105 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  106 ช่างก่ออิฐ 1 5 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  107 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 15 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  108 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 90016 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  109 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 17 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  110 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 21 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  111 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  112 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 22 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  113 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 22 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  114 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 22 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  115 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  116 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 5 23 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  117 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  118 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 2 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  119 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  120 ISO 9606-1 111 T BW FM1 1 4 28 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 97 - 120 จากทั้งหมด 182 รายการ