ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 114
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  97 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  98 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 15 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  99 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 17 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  100 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 5 17 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  101 ช่างแต่งผมสตรี 1 2 17 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  102 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 7 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  103 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 1 18 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  104 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 19 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  105 ช่างก่ออิฐ 1 3 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  106 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 2 3 29 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  107 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 1 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  108 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 4 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  109 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 15 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  110 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 20 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  111 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 25 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  112 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 3 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  113 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 111 29 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  114 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 21 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
รายการที่ 97 - 114 จากทั้งหมด 114 รายการ