ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 29 | ทั้งหมด : 694
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  75 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 9 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  76 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  77 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  78 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 10 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  79 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  80 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  81 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  83 ช่างกลึง 1 3 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  84 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  85 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  86 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  87 พนักงานนวดไทย 1 2 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  88 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  89 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 4 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  90 ช่างเชื่อมทิก 1 1 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  91 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  92 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  93 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 27 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  94 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 28 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  96 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2014 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 694 รายการ