ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 208
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  75 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 10 14 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  76 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  77 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 1 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  78 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 10 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  79 ช่างเชื่อมแม็ก 1 3 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  80 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  81 ช่างสีรถยนต์ 1 1 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  83 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  84 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  85 ช่างก่ออิฐ 1 4 18 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  86 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  87 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 1 0 19 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  88 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  89 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  90 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  91 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  92 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 4 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  93 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  94 การดูแลผู้สูงอายุ 1 2 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  96 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 208 รายการ