ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 19 | ทั้งหมด : 442
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  73 ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 1 1 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  74 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  75 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 22 10 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  76 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 10 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  77 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  78 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 17 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  79 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  80 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  81 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 64 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  83 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 1 1 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  84 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  86 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  87 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  88 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  89 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 0 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  90 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  91 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  92 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  93 ช่างเชื่อมแม็ก 1 5 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  94 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  96 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 442 รายการ