ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 114
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  74 ช่างก่ออิฐ 1 1 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  75 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  76 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  77 ช่างก่ออิฐ 1 3 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  78 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  79 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  80 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 27 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  81 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  82 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  83 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  84 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  86 ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 1 1 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  87 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 5 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  88 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 1 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  89 ช่างเชื่อมแม็ก 1 0 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  90 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  91 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 8 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  92 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 8 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  93 ช่างติดตั้งยิปซัม 1 1 8 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  94 พนักงานนวดไทย 1 3 10 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  95 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  96 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 4 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 114 รายการ