ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 60 | ทั้งหมด : 1430
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  75 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  76 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  77 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 5 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  78 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  79 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  80 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  81 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  84 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  86 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  87 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  88 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  89 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 0 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  90 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  91 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  92 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  93 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  94 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  96 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 12 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 1,430 รายการ