ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 182
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  75 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  76 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  77 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 3 26 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  78 พนักงานนวดไทย 1 2 27 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  79 การดูแลผู้สูงอายุ 1 3 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  80 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  81 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  82 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  84 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 29 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  85 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  86 ISO 9606-1 136 T BW FM1 1 1 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  87 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 1 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  88 ช่างเชื่อมทิก 1 1 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  89 ISO 9606-1 111 T BW FM1 1 3 2 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  90 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 3 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  91 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  92 ISO 9606-1 135 T BW FM1 1 1 7 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  93 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  94 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 8 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 9 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  96 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 135 9 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 182 รายการ