ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 227
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  73 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 5 18 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  75 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 17 18 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  76 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  77 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 19 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  78 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  79 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 19 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  80 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 20 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  81 ช่างสีรถยนต์ 1 0 20 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 4 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  83 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 20 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  84 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  85 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  86 ช่างสีรถยนต์ 1 1 22 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  87 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  88 ช่างเย็บ 1 3 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  89 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  90 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  91 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  92 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  93 ช่างเชื่อมทิก 1 4 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  94 ช่างก่ออิฐ 1 2 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  96 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 0 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 227 รายการ