ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 550
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างก่ออิฐ 1 8 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  74 ช่างสีรถยนต์ 2 0 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  75 พนักงานนวดไทย 1 5 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  76 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  77 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  78 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  79 ช่างฉาบปูน 1 9 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  80 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  81 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  82 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 9 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  84 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 0 10 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 10 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  86 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 10 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  87 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 10 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  88 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  89 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  90 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  91 พนักงานนวดไทย 1 0 11 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  92 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  93 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  94 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  95 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 9 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  96 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 12 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 550 รายการ