ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 903
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  73 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  74 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  75 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  76 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  77 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  78 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  79 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  80 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 2 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  81 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 2 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  82 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 2 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  83 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  84 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  85 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 4 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  86 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 0 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  87 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  88 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  89 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  90 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  91 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  92 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  93 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  94 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  95 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  96 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 903 รายการ