ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 19 | ทั้งหมด : 442
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 6 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  50 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) 1 3 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  51 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 4 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  52 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  53 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  54 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 21 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  55 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  56 ช่างเชื่อมทิก 1 3 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  57 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 2 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  58 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  59 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  60 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  61 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  62 ช่างก่ออิฐ 1 1 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  63 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  64 ช่างก่ออิฐ 1 2 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  65 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 1 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  66 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  67 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  68 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  69 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  70 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  71 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  72 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 442 รายการ