ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 60 | ทั้งหมด : 1431
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  50 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  51 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  52 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  53 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  54 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  55 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  56 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  57 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  59 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  60 ช่างแต่งผมสตรี 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  62 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  63 ผู้ประกอบขนมอบ 1 0 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  64 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 0 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  65 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  66 ช่างก่ออิฐ 1 1 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  67 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  68 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  69 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  70 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  71 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  72 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 1,431 รายการ