ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 24 | ทั้งหมด : 554
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  50 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  51 ช่างก่ออิฐ 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  52 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  53 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  54 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  55 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  56 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  57 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  59 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 2 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  62 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  63 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  64 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  65 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  66 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  67 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  68 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  69 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  70 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  71 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 10 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  72 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 554 รายการ