ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 29 | ทั้งหมด : 694
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  50 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  51 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  52 พนักงานนวดไทย 1 1 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  53 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  54 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  55 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  56 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  57 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  59 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  62 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  63 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  64 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 2 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  65 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  66 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 2 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  67 พนักงานนวดไทย 1 1 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  68 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  69 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 1 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  70 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  71 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 25 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  72 ช่างเชื่อมทิก 1 1 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 694 รายการ