ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 55
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 1 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  50 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 25 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  51 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 6 27 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  52 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 30 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  53 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 3 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  54 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 111 29 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  55 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 21 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
รายการที่ 49 - 55 จากทั้งหมด 55 รายการ