ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 58
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 2 3 29 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  50 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 1 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  51 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 4 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  52 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 8 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  53 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 15 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  54 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 20 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  55 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 25 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  56 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 3 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  57 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 111 29 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 21 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
รายการที่ 49 - 58 จากทั้งหมด 58 รายการ