ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 67
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 3 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  50 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml 1 2 6 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  51 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 15 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  52 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 16 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  53 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  54 ช่างก่ออิฐ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  55 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  56 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  57 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  59 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  61 ช่างเชื่อมทิก 1 2 1 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  62 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  63 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  64 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  65 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  66 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 18 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  67 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 49 - 67 จากทั้งหมด 67 รายการ