ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 65
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเชื่อมทิก 1 5 27 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  50 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 17 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  51 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 6 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  52 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  53 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 5 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  54 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 112 1 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  55 พนักงานนวดไทย 1 104 2 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  56 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 4 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  57 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 3 10 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  58 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 20 11 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  59 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 18 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 20 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 23 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  62 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 19 26 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  63 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 20 27 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  64 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  65 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
รายการที่ 49 - 65 จากทั้งหมด 65 รายการ