ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 216
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  50 ช่างเชื่อมแม็ก 2 1 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  51 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 0 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  52 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  53 ช่างก่ออิฐ 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  54 พนักงานนวดไทย 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  55 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  56 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  57 พนักงานนวดไทย 1 3 6 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  59 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  60 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  62 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  63 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  64 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  65 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  66 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 33 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  67 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 9 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  68 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  69 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  70 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 34 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  71 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 2 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  72 ช่างก่ออิฐ 1 2 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 216 รายการ