ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 182
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  50 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 90014 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  51 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 12 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  52 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 131 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  53 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  54 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  55 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  56 พนักงานนวดไทย 1 2 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  57 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  58 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  59 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  60 พนักงานนวดไทย 2 2 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  61 ISO 9606-1 111 T BW FM1 1 2 17 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  62 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 18 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  63 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 132 18 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  64 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  65 พนักงานนวดไทย 1 90015 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  66 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  67 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  68 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  69 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  70 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  71 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 22 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  72 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 22 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 182 รายการ