ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 903
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  50 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 9 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  51 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 11 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  52 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 12 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  53 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 13 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  54 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  55 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  56 ช่างกลึง 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  57 ช่างปรับ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  58 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  59 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  61 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  62 ช่างก่ออิฐ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  63 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  64 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  65 ISO 9606-1 111 T BW W01 B t9 D169 H-L045 ss nb 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  66 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  67 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  68 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  69 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  70 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  71 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  72 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 101 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 903 รายการ