ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 227
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  49 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  50 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  51 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  52 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  53 พนักงานนวดไทย 1 0 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  54 ช่างสีรถยนต์ 1 101 8 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  55 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  56 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 64 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  57 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 12 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  58 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  59 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 0 13 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  60 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  61 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  62 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  63 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 14 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  64 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 14 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  65 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 15 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  66 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 16 15 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  67 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 15 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  68 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 16 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  69 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 17 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  70 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  71 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  72 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 17 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
รายการที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 227 รายการ