ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 168
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 ISO9606-1 111 T BW FM1 B t7.1 D168 H-L045 ss nb 1 2 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  26 ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PC ss nb 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  27 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PF ml 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  28 ISO9606-1 141 P BW 22 s t02 PF ss nb 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  29 ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PF ml 1 2 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  30 ISO9606-1 141 P FW FM1 s t02 PF sl 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  31 ISO9606-1 141 P FW FM1 s t02 PB sl 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 5 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  33 พนักงานนวดไทย 1 0 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  34 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 8 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  35 พนักงานนวดไทย 2 1 9 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  36 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  37 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  38 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  39 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  40 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  41 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  42 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  43 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  44 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  46 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  47 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  48 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 168 รายการ