ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 208
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 22 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 21 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 107 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  31 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  32 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  33 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  34 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  35 ช่างปรับ 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  36 ช่างกลึง 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  37 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  38 ช่างเชื่อมแม็ก 2 1 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  39 พนักงานนวดไทย 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  40 ช่างก่ออิฐ 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  41 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 3 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  42 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 0 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  43 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  44 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  46 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 5 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  47 พนักงานนวดไทย 1 3 6 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 208 รายการ