ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 227
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  26 ช่างเชื่อมแม็ก 1 3 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  28 EN 287-1 111 P BW W01 C t6 PG ss nb 1 1 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  29 สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 2 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  30 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  31 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  32 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 108 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  33 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 2 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  34 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  36 พนักงานนวดไทย 1 0 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  37 ช่างเย็บ 1 1 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  38 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 1 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  39 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PD ml 1 1 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  40 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  41 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml 1 1 3 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  42 พนักงานนวดไทย 1 2 4 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  43 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 2 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  44 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 4 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  45 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  46 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  47 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 2 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 227 รายการ