ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 54 | ทั้งหมด : 1283
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  26 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  28 พนักงานนวดไทย 2 0 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  32 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  33 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  36 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 0 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  38 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  39 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  40 ช่างเย็บ 1 0 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  41 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  42 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  43 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  44 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  46 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  47 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 102 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 1,283 รายการ