ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 30 | ทั้งหมด : 708
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 19 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  27 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 103 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  29 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 3 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  30 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  31 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 4 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  32 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  33 ช่างเชื่อมทิก 1 2 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  34 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  36 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  37 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  38 พนักงานนวดไทย 1 5 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  39 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  40 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  41 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  42 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  43 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  44 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  45 การดูแลผู้สูงอายุ 1 3 22 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  46 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  47 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 5 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  48 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 708 รายการ