ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 66
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  26 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  27 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  28 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  29 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  30 ช่างก่ออิฐ 1 3 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  31 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 27 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  33 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 29 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  34 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  35 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  36 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  38 ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 1 1 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  39 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 5 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  40 ช่างเชื่อมทิก 1 12 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  41 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 1 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  42 ช่างเชื่อมแม็ก 1 0 6 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  43 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  44 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 8 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  45 ช่างติดตั้งยิปซัม 1 1 8 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  46 พนักงานนวดไทย 1 3 10 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  47 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  48 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 66 รายการ