ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 59 | ทั้งหมด : 1408
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 1 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  26 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 1 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 8 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 9 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  32 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  33 ช่างกลึง 1 0 11 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 1 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  35 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 1 15 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  36 พนักงานนวดไทย 1 1 15 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  38 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  39 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  40 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 16 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  41 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 16 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  42 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 2 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  43 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 17 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  44 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 19 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  45 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  46 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  47 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 1,408 รายการ