ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 550
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 0 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  27 พนักงานนวดไทย 1 3 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  28 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 30 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  30 พนักงานนวดไทย 1 4 30 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  33 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  34 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  35 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  36 ISO 9606-1 135 T BW W01 wm t10 PE ss nb 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  37 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  38 ช่างสีรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  39 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  40 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  41 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  42 ช่างกลึง 1 2 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  43 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  44 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  46 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  47 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  48 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 550 รายการ