ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 20 | ทั้งหมด : 464
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างเชื่อมแม็ก 1 17 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  26 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  28 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  29 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  33 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  34 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 2 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  36 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 4 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  37 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  38 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  39 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  40 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 19 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  41 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  42 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  43 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  44 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 2 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  45 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  46 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  47 ช่างก่ออิฐ 1 2 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 464 รายการ