ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 55
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  28 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  29 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 6 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  30 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 12 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  31 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  32 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  33 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  35 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  36 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 23 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  37 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 13 27 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  38 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  39 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  40 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 0 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  41 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  42 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  43 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  44 ช่างก่ออิฐ 1 1 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  46 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  47 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  48 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 4 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 55 รายการ