ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 40
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 45 14 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 46 15 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  27 ช่างเชื่อมแม็ก 1 5 15 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 47 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  29 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  30 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  31 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  33 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 4 24 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  34 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 1 1 1 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  35 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 3 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  36 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 12 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  37 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 17 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  38 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 2 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  39 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 1 20 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  40 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 23 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 25 - 40 จากทั้งหมด 40 รายการ