ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 65
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  26 ช่างสีอาคาร 1 35 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  27 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 6 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 6 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  29 ช่างสีอาคาร 1 36 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  30 ช่างก่ออิฐ 1 6 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  31 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  32 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 18 15 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  33 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 15 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  34 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  35 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 16 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  36 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 16 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 19 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  38 พนักงานนวดไทย 1 17 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  39 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 7 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  40 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  41 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 19 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  42 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 8 19 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  43 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  44 พนักงานนวดไทย 1 3 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 21 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  46 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 5 21 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  47 พนักงานนวดไทย 1 19 21 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  48 ช่างเชื่อมแม็ก 1 6 23 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 65 รายการ