ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 182
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  25 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 1 29 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  26 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 29 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  27 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 29 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  28 ISO 9606-1 111 T BW FM1 1 1 3 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  29 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  30 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 1 2 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  31 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 1 2 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 130 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  33 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  34 ช่างเชื่อมทิก 1 1 6 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  35 ช่างเชื่อมแม็ก 1 4 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  36 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 13 8 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  37 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 8 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  38 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 8 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  39 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 10 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  40 ISO 9606-1 135 P BW FM1 1 5 10 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  41 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 10 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  42 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 10 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  43 พนักงานนวดไทย 1 1 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  44 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 11 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  45 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 0 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  46 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  47 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 4 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  48 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 182 รายการ