ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 903
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  25 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 0 27 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  26 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 27 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  28 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 27 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  29 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  30 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  31 พนักงานนวดไทย 2 0 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  32 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  33 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  34 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  35 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  36 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  38 พนักงานนวดไทย 2 1 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  39 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  40 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  41 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 1 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  42 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 103 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  43 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  44 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  45 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  46 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  47 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 10 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  48 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 903 รายการ