ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 55
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 9 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 20 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  3 ช่างสีรถยนต์ 1 2 20 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  5 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 21 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 27 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  7 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 2 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 4 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  10 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 5 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  11 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 1 7 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 14 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  18 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 12 16 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 11 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  20 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  23 ช่างเชื่อมทิก 1 1 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 55 รายการ