ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 54 | ทั้งหมด : 1283
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 18 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  4 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  8 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  12 ช่างก่ออิฐ 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  13 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  14 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่า H-L045(6G) 1 1 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  23 ช่างเชื่อมทิก 1 4 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 1,283 รายการ