ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 38 | ทั้งหมด : 903
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 23 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  11 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 1 23 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  13 ช่างก่ออิฐ 1 3 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  15 การดูแลผู้สูงอายุ 1 1 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  18 ช่างเชื่อมทิก 1 1 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  24 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 903 รายการ