ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 227
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเชื่อมแม็ก 2 1 26 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  2 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 14 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 27 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 12 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  6 ช่างก่ออิฐ 1 5 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  7 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 28 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  8 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 2 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  14 ช่างเชื่อมแม็ก 1 4 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  15 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 111 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  19 ช่างกลึง 1 4 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  20 พนักงานนวดไทย 1 0 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 ช่างเชื่อมทิก 1 3 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  24 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 1 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 227 รายการ