ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 59 | ทั้งหมด : 1408
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 23 19 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  3 การดูแลผู้สูงอายุ 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  5 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  10 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  12 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 11 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  13 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  14 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  15 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 22 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 31 22 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 29 22 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 22 23 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 24 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  20 ช่างเย็บ 1 37 24 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  21 พนักงานนวดไทย 1 1 24 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  22 ช่างเย็บ 1 38 26 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 27 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 29 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 1,408 รายการ