ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 58
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  4 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  7 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 2 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  8 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 11 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  10 ช่างเชื่อมแม็ก 1 6 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  11 ช่างเชื่อมแม็ก 1 3 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  13 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  15 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 ช่างก่ออิฐ 1 3 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 106 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 25 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 108 25 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 27 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  24 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 0 29 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 58 รายการ