ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 8 | ทั้งหมด : 182
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 20 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 20 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 20 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 20 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  7 ช่างกลึง 1 0 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  8 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 1 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 22 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  12 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 2 22 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  15 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 24 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  16 ISO 9606-1 135 P BW FM1 1 4 26 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 26 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 27 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  19 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 27 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  20 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 129 28 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  21 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) 1 90013 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 28 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  24 ช่างก่ออิฐ 1 3 28 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 182 รายการ