ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 19 | ทั้งหมด : 452
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 3 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 1 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  6 ช่างเชื่อมแม็ก 1 17 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  8 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  10 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  12 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 2 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  15 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 4 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 104 31 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 452 รายการ