ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 40
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 22 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 14 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 157 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 1 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  8 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 14 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  9 พนักงานนวดไทย 1 1 27 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 30 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  11 สาขาช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 1 0 30 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 30 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 31 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 1 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  16 ช่างเชื่อมทิก 2 1 1 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 1 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  18 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 1 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  19 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 2 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 42 7 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 43 8 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 44 9 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 49 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  24 ช่างสีรถยนต์ 1 2 13 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 40 รายการ