ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 65
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 0 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  2 พนักงานนวดไทย 1 7 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1 1 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 27 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 10 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  8 ช่างเชื่อมแม็ก 1 5 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  10 พนักงานนวดไทย 2 3 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 10 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  14 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  15 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 4 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  17 ช่างเชื่อมแม็ก 1 4 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 6 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  19 ช่างเชื่อมทิก 1 4 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  20 พนักงานนวดไทย 1 2 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 111 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  24 พนักงานนวดไทย 1 0 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 65 รายการ