ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 29 | ทั้งหมด : 680
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 4 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  4 ช่างเชื่อมทิก 1 2 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  7 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 3 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  8 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 103 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  10 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  13 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  14 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  15 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 21 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  16 พนักงานนวดไทย 1 5 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  17 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  18 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 5 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  19 การดูแลผู้สูงอายุ 1 3 22 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  21 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 23 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  22 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 23 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  24 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 1 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 680 รายการ