ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 60 | ทั้งหมด : 1432
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานนวดไทย 1 9 20 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 21 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  10 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 22 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 23 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  17 ช่างเย็บ 1 1 23 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 24 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 24 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 24 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  21 พนักงานนวดไทย 1 8 24 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  24 ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร 1 1 24 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 1,432 รายการ