ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 47 | ทั้งหมด : 1125
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) 1 1 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  7 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  9 ช่างเชื่อมทิก 1 0 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  19 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  21 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 12 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 1 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  23 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 1 1 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  24 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 1,125 รายการ