ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 32 | ทั้งหมด : 758
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  2 ช่างเชื่อมทิก 1 1 13 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  3 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  4 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  11 การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1 2 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  13 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  15 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  16 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  17 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 6 14 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  18 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 15 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  20 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 15 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  23 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  24 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 758 รายการ