ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 25
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 17 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  4 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 3 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 6 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 5 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 30 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  10 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 1 31 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 112 1 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  13 พนักงานนวดไทย 1 104 2 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 30 4 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 14 4 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  16 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 3 10 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  17 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 20 11 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 18 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 20 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 23 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 19 26 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 20 27 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ