ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 202
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 26 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  2 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 1 5 26 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 26 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 51 26 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  5 ช่างก่ออิฐ 1 2 26 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  6 พนักงานนวดไทย 1 4 26 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  7 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 2 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  8 ISO 9606-1 141/111 T BW W01 wm/B t7.1 D169 H-L045 ss nb/mb 1 1 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  9 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 1 6 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 111 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  11 พนักงานนวดไทย 1 0 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  12 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 0 27 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 28 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 28 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  15 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 28 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  16 พนักงานนวดไทย 1 5 30 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 112 30 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  18 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 30 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 22 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 21 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 107 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 202 รายการ