ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 16 | ทั้งหมด : 365
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 39 27 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 102 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  5 ช่างปรับ 1 2 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  6 พนักงานนวดไทย 2 17 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  8 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  9 ช่างกลึง 1 1 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  10 ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PE bs gg 1 1 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 107 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  15 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 7 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  19 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สมัคร
  20 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 0 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  21 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 105 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  23 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 1 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  24 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 16 2 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 365 รายการ