ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 3 | ทั้งหมด : 65
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเชื่อมทิก 1 2 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 7 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  4 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 10 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  6 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 2 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 15 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 15 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  11 ช่างกลึง 1 1 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 107 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  17 ช่างเชื่อมแม็ก 1 6 20 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 9 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 11 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  22 ช่างเชื่อมแม็ก 1 3 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  24 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 65 รายการ