ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 4 | ทั้งหมด : 75
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานนวดไทย 1 7 24 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 24 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  3 พนักงานนวดไทย 1 4 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  5 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 25 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  6 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 25 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  8 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 103 25 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 25 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  11 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  12 พนักงานนวดไทย 1 39 28 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 พนักงานนวดไทย 1 0 28 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 29 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  15 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 5 30 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 1 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 1 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  21 ช่างเชื่อมทิก 1 2 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 38 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 75 รายการ