ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 4 | ทั้งหมด : 75
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  2 ช่างเย็บ 1 1 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  3 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 4 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  7 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 4 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 9 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  10 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1 4 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  12 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 0 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  13 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1 1 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 27 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 10 29 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  20 ช่างเชื่อมแม็ก 1 5 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  22 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 10 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  23 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  24 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 4 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 75 รายการ