ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 34 | ทั้งหมด : 814
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 102 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  14 ช่างเย็บ 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  18 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  20 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  23 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 814 รายการ