ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 19 | ทั้งหมด : 447
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 25 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 18 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  5 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 1 25 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 25 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 25 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 25 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  13 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 26 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  14 ช่างเชื่อมทิก 1 1 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  15 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 26 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  16 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  17 พนักงานนวดไทย 1 3 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  18 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 1 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 27 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  20 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 27 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  22 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 1 0 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  23 พนักงานนวดไทย 1 0 27 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 27 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 447 รายการ