ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 9 | ทั้งหมด : 205
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  2 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  3 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 16 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  5 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  8 พนักงานนวดไทย 1 14 2 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  9 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  10 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  11 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  12 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 1 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 21 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  15 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 3 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  17 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 4 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 27 4 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  19 ช่างก่ออิฐ 1 1 4 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  20 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 1 2 4 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  21 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 4 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 5 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  23 ช่างเชื่อมทิก 1 1 5 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  24 ช่างเชื่อมทิก 1 5 5 มีนาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 205 รายการ