ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 13 | ทั้งหมด : 303
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 121 3 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 6 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 90008 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 4 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 7 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  8 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 6 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 6 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  12 ISO 9606-1 111 P FW FM1 1 7 8 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  15 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 14 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 9 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  18 ช่างก่ออิฐ 1 2 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  19 ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 1 10 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  20 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 90009 10 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  21 ISO 9606-1 136 T FW FM1 1 1 11 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 122 11 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  23 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 8 11 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 11 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 303 รายการ