ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 6 | ทั้งหมด : 122
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานนวดไทย 2 2 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  2 ISO 9606-1 111 T BW FM1 1 2 17 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 132 18 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 18 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  6 พนักงานนวดไทย 1 90015 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  8 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 22 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  13 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 22 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  15 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 25 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  17 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 3 26 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  18 พนักงานนวดไทย 1 2 27 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  19 การดูแลผู้สูงอายุ 1 3 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 29 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 122 รายการ