ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 23
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 47 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 42 18 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  3 พนักงานนวดไทย 1 4 19 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 15 21 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  6 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  7 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  9 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 4 24 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  10 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  11 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  12 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) 1 1 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  13 พนักงานนวดไทย 1 1 27 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 27 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  16 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 47 1 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  17 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 1 1 1 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  18 ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) 1 3 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  19 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 12 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  20 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 17 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
  21 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 2 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  22 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 1 20 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 23 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ