ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 61 | ทั้งหมด : 1461
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 3 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 2 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 3 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 3 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 3 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 3 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 5 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 5 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  13 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 5 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 3 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  15 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 6 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
  16 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 1 1 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  17 ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1 1 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  18 ISO 9606-1 135 P FW FM1 1 1 7 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  22 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 9 7 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 1,461 รายการ