ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 7 | ทั้งหมด : 152
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 0 22 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  3 พนักงานนวดไทย 1 103 22 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  4 การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1 6 22 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  6 ช่างสีรถยนต์ 1 1 22 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
  8 พนักงานนวดไทย 1 1 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  9 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
  10 ช่างเย็บ 1 3 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  12 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 1 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  14 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 3 41 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  15 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 40 24 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  16 ช่างเชื่อมทิก 3 43 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  17 การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1 7 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 ช่างก่ออิฐ 1 2 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  19 ช่างเชื่อมทิก 1 4 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  20 การดูแลผู้สูงอายุ 1 8 25 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  21 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 106 26 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  23 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 2 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  24 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 0 27 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 152 รายการ