ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 20 | ทั้งหมด : 460
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 27 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  3 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 7 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  5 ช่างฉาบปูน 1 1 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  7 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 2 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  8 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 27 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  9 ช่างเชื่อมทิก 1 1 28 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  10 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 28 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  11 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 2 28 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 28 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  13 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 28 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  16 ช่างเชื่อมแม็ก 1 17 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  17 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
  18 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 3 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  19 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 16 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  21 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 29 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  22 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 1 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 30 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  24 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 460 รายการ