หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 12 | ทั้งหมด : 281
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 29 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 ช่างกลึง 1 4 27 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  4 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 27 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  5 ช่างก่ออิฐ 1 1 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 33 28 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 32 28 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  11 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 17 28 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  12 ช่างเชื่อมแม็ก 1 17 29 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  13 ช่างก่ออิฐ 1 1 29 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 30 30 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  15 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 1 1 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  16 ช่างเย็บ 1 1 30 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  17 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  20 ช่างกลึง 1 1 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 30 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 30 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  24 ช่างก่ออิฐ 3 1 30 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 281 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 751,828 คน