หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 14
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 23 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 23 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 23 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 23 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 23 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 23 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  7 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 2 24 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  8 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 74 25 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  9 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 3 26 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 6 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 6 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 871,719 คน