หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 10 | ทั้งหมด : 218
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 1 28 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 24 28 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  3 ช่างฉาบปูน 1 1 28 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 29 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 29 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 38 29 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 29 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 29 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 36 30 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 30 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 24 30 เมษายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  14 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 3 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  15 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 1 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 42 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  18 ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง 1 1 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  20 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 6 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  23 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 1 1 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  24 ช่างฉาบปูน 1 2 1 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 218 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 770,190 คน