หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 23 | ทั้งหมด : 547
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างแต่งผมสตรี 1 1 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  2 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 101 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  4 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 25 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 17 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 18 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 26 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 27 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  11 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 27 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  14 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 28 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  15 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 1 28 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 28 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  17 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 28 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
  18 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) 1 0 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
  21 พนักงานนวดไทย 1 3 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  22 ช่างเชื่อมทิก 1 3 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  24 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 29 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 547 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,654 คน