ดาวน์โหลดข้อมูล ไฟล์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
 
ดาวน์โหลดข้อมูล ไฟล์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ไฟล์เอกสาร Word และ PDF และ PowerPoint

 

 คลิกดาวน์โหลด เอกสาร 

 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 915,238 คน