แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
 
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,037,643 คน