หน้าแรก > เกี่ยวกับกรม > ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสุทธิ
นามสกุล :: สุโกศล
ตำแหน่ง :: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 13 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 8 มิถุนายน 2562
ย้อนกลับ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,505,768 คน