หน้าแรก > เกี่ยวกับกรม > ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายธีรพล
นามสกุล :: ขุนเมือง
ตำแหน่ง :: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2560
ย้อนกลับ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,504,271 คน