หน้าแรก > เกี่ยวกับกรม > ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายกรีฑา
นามสกุล :: สพโชค
ตำแหน่ง :: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 7 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2559
ย้อนกลับ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,504,202 คน