หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางจันทรา - ปิตรชาติ 4 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางอัมพร - จุณณานนท์ 15 มีนาคม 2535 - 30 กันยายน 2536 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 16 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,246,138 คน