หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสม - ศุภนคร 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชโลทร์ - ศิริภาคย์ 1 พฤศจิกายน 2537 - 30 กันยายน 2539 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางจันทรา - ปิตรชาติ 4 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางอัมพร - จุณณานนท์ 15 มีนาคม 2535 - 30 กันยายน 2536 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 16 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,504,146 คน