หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสมชาติ - เลขาลาวัลย์ 4 มีนาคม 2547 - 30 กันยายน 2549 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุรินทร์ - จิรวิศิษฎ์ 1 ตุลาคม 2543 - 4 มีนาคม 2547 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจาตุรนต์ - อรรถวิภาคไพศาลย์ 10 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางนิทัศน์ - ธีระวิทย์ 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสม - ศุภนคร 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 11 - 15 จากทั้งหมด 18 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,291,739 คน