หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
หม่อมหลวงปุณฑริก - สมิติ 30 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนคร - ศิลปอาชา 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประพันธ์ - มนทการติวงศ์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางจิราภรณ์ - เกษมสุจริต 1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนคร - ศิลปอาชา 16 กรกฎาคม 2551 - 18 เมษายน 2554 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 6 - 10 จากทั้งหมด 19 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,504,150 คน