หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสุทธิ - สุโกศล 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
นายธีรพล - ขุนเมือง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกรีฑา - สพโชค 7 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หม่อมหลวงปุณฑริก - สมิติ 30 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนคร - ศิลปอาชา 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 17 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,244,202 คน