ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
-ว่าง - -- 1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวินัย - มะยมทอง 1 มกราคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสุทธิ - สุโกศล 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
นายธีรพล - ขุนเมือง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกรีฑา - สพโชค 7 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 19 รายการ