หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายธวัช - เบญจาทิกุล 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุชาติ - พรชัยวิเศษกุล 9 มิถุนายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุทธิ - สุโกศล 1 ตุลาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
นายธีรพล - ขุนเมือง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกรีฑา - สพโชค 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 19 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,703,602 คน