หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายธีรพล - ขุนเมือง 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกรีฑา - สพโชค 7 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หม่อมหลวงปุณฑริก - สมิติ 30 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนคร - ศิลปอาชา 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประพันธ์ - มนทการติวงศ์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 16 รายการ
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 877,058 คน