ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2245-1707
 
 
ที่อยู่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   (website : http://www.dsd.go.th)
โทรศัพท์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :  0 2245 1707-8  โทรสาร  :  0 2248 3389

โทรศัพท์ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : 0 2248 4782-7

เบอร์สายด่วน 1506 กด 4

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  : webmaster@dsd.go.th